top of page
bks logo.jpg

BAHA KÜLTÜR SANAT EĞİTİMLERİ BAŞLADI!

Birikim, tecrübe ve bilgiyi paylaşma zamanı…!

"İnsanlaşma" yolculuğunda, bizi sosyal varlıklara dönüştüren tüm beceriler doğru ve etkili biçimde edinildiğinde, yaşam kalitemiz artar. 

Bir insanı diğerlerinden farklı kılan şey, onun bilgi, görgü, zarafet ve inceliklere karşı geliştirdiği ustalıklı beceridir. 

Bundan böyle, yüz yüze vereceğimiz eğitimlerimiz ile sadece teoride kalan akademik bilgiyi değil, sahada etkin olarak işe yarayan pratikleri sizlerle paylaşacağız. 

Gelişim ve dönüşüm istemekle başlar.

NEDEN
KATILMALISINIZ ?

İletişim, en temel özelliği ‘anlam yaratma’ olan bir paylaşma eylemidir. İletişimle ilişkimiz ömür boyu sürer. Kişisel, sosyal ya da profesyonel yaşamımızın her ortamında, her durumunda, her anında iletişim hayatımızın odağındadır. Çatı kavram olarak ele alındığında ise iletişimin alt dallarına, farklı alanlara ya da süreçlere uygun teknikleri ve yöntemleri bilmek önem kazanır. Daha nitelikli, etkili ve çatışmasız iletişim, beceri geliştirme ve içselleştirmeyle mümkündür.

KİMLER  KATILMALI ?

Bireysel olarak ya da konumları ve görev tanımları dolayısıyla, iletişim temelinde genel bilgi ve beceri edinmek isteyenler...

 

Program içeriğinin kariyerlerine ya da çalışma alanlarına katkısı olacağını düşünenler...

 

Kişisel iletişim becerilerini, farklı alan ve hedeflere dönük uygulamaları da etkileyecek biçimde geliştirmek isteyenler...

bottom of page